Nghiên cứu tình huống
mẹo về tiếp thị

Xem cách các khách hàng của chúng tôi sử dụng GetResponse để phát triển đối tượng, tương tác với khách hàng và tăng doanh thu. Nhận những ý tưởng tiếp thị mới thông qua các nghiên cứu tình huống ví dụ.

Được tín nhiệm bởi nhiều thương hiệu lớn và nhỏ

  • IKEA
  • Survicate
  • CD PROJEKT
  • Zendesk
  • Revolut
  • University of Nottingham
  • Stripe
  • Carrefour
  • Shaw

Khám phá cách những người khác thành công trong lĩnh vực của bạn

Các mẹo từ những khách hàng thành công

Những câu chuyện thành công về tiếp thị

Tạo câu chuyện thành công của riêng bạn

Các mẹo từ GetResponse

pages/customers/index.customersLeads
Tạo khách hàng tiềm năng
XEM CÁC TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG
pages/customers/index.success-storySales
Thúc đẩy bán hàng trực tuyến
XEM CÁC TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG

Tạo một tài khoản miễn phí

Bắt đầu miễn phí | Không cần thẻ tín dụng