Get up to 40% off  AI-generated campaigns
accounts left!

Leadmagneettrechters

Een betere manier om leads te vinden voor je bedrijf

Automatische, schaalbare leadgeneratiecampagnes – ontworpen door marketeers, voor marketeers.

Meld je gratis aan PROBEER HET 30 DAGEN GRATIS UIT
Leadmagneettrechters

We konden geen goede manier vinden om nieuwe leads te genereren met behulp van leadmagneten.
Daarom hebben we er zelf een ontwikkeld.

Hoe groot of klein je bedrijf ook is, we hebben allemaal nieuwe leads nodig. Dat geldt net zo voor GetResponse. We zetten hoogwaardig materiaal in om de relatie met onze bestaande klanten te onderhouden, maar ook om nieuwe contactpersonen te vinden.

Met leadmagneettrechters verloopt dat proces heel eenvoudig en effectief.
We gebruiken ze voor onze leadgeneratiecampagnes, waardoor we veel tijd en middelen besparen. Omdat dit zo goed voor ons bleek te werken, hebben we besloten deze functie
met een groter publiek te delen.

Aleksandra Korczynska
Marketing Director bij GetResponse

Breng je leadmagneten optimaal en automatisch onder de aandacht

In leadmagneettrechters komen de tools en benodigde stappen samen waarmee je handmatige, ineffectieve strategieën om je mailinglijst op te bouwen omzet in automatische leadgeneratiecampagnes die écht converteren.

  • Upload je informatiebron (leadmagneet)
  • Test verschillende soorten leadmagneten
  • Haal bezoekers over zich aan te melden met behulp van relevant materiaal
  • Organiseer campagnes zonder eigen materiaal
  • Bekijk een verzameling hoogwaardige leadmagneten
  • Kies de leadmagneet die het beste werkt voor jouw doelpubliek

Vind en trek het juiste doelpubliek aan

Breng je leadmagneet onder de aandacht via Facebook- en Instagram-advertenties die je rechtstreeks in je GetResponse-account hebt gemaakt.

Met de Social Ads Creator, onze gratis mobiele app, maak je opvallende video’s en banners voor je leadmagneet.

Zet bezoekers om in een constante stroom leads

Pas responsieve landingspagina’s aan die voor SEO zijn geoptimaliseerd en speciaal voor conversie zijn ontworpen.

De leadmagneet die je aanbiedt, wordt automatisch op je landingspagina’s weergegeven om iedere stap sneller te laten verlopen.

Opvolgacties worden automatisch geactiveerd

Je leadmagneet wordt automatisch verstuurd als iemand zich aanmeldt, waardoor het proces veilig en betrouwbaar verloopt.

Je landingspagina is voorzien van een formulier dat verschijnt als een bezoeker de pagina sluit. Zo kun je een ander bedankje aanbieden om de bezoeker nogmaals over te halen zich aan te melden.

Onderhoud nieuwe leads met een reeks interessante e-mails

Houd het contact warm met behulp van een reeks automatische e-mails die speciaal zijn bedoeld om het vertrouwen in en de band met je bedrijf te versterken.

Verwelkom nieuwe abonnees, breng exclusieve aanbiedingen onder de aandacht, stuur opvolgmails en houd de interesse in je aanbod vast.

Eenvoudig toegang tot alle gegevens over je leadmagneetconversies

Houd je Facebook-advertenties, bezoeken aan landingspagina’s en downloads in de gaten. Je kunt ieder onderdeel van je trechter verbeteren op basis van de resultaten.

Gratis account maken

Gratis aan de slag | Geen creditcard nodig

Alles wat je nodig hebt om effectieve leadmagneten te maken

Lead magnets explained

What is a lead magnet? A lead magnet is a free offer, such as an ebook, guide, template, or webinar, that is designed to attract and engage potential customers and generate leads for a business. Lead magnets are typically used to provide value to potential customers and incentivize them to provide their contact information in exchange for the lead magnet.
Why is a lead magnet important? Lead magnets are important because they provide businesses with a way to attract and engage potential customers, and generate leads for their business. By offering valuable and relevant content, lead magnets can help establish a business as a trusted and authoritative source in its industry, and help build a relationship with potential customers.
What are some common types of lead magnets? Common types of lead magnets include ebooks, guides, templates, webinars, and email courses. Lead magnets can be delivered in a variety of formats, such as digital downloads, videos, or email series.
How can I create a successful lead magnet? To create a successful lead magnet, you should focus on creating a lead magnet that is relevant and valuable to your target audience. You should also make sure that the lead magnet is easy to access and consume, and that the lead capture form is simple and straightforward. Additionally, you should promote your lead magnet through your website, social media, and email marketing efforts.
How do I promote my lead magnet? To promote your lead magnet, you can use a variety of tactics, such as creating a landing page, adding a call-to-action to your website, promoting your lead magnet through email marketing, and using social media to promote your lead magnet to your followers. You can also use paid advertising, such as Google Ads or Facebook Ads, to promote your lead magnet to a wider audience.
How do I measure the success of my lead magnet? To measure the success of your lead magnet, you can track metrics such as the number of leads generated, the conversion rate, and the average time on page for visitors to your lead magnet landing page. By tracking these metrics, you can identify areas for improvement and optimize your lead magnet for better results. Additionally, you can ask for feedback from your leads and use it to make further improvements to your lead magnet and lead generation efforts.