Trang đích là một công cụ tiếp thị hiệu quả. Tại sao không củng cố sức mạnh của chúng với một công cụ thông minh khác — hội thảo qua internet. Sử dụng mẫu trang đích lời mời để mời khách hàng của bạn họp mặt trực tuyến, sau đó chia sẻ kiến thức của bạn.

Hiển thị ít mẫu hơn
Chuyển đến thư viện mẫu trang đích
  • Phát triển doanh nghiệp của bạn bằng cách nuôi dưỡng các mối quan hệ và cải thiện lòng trung thành của khách hàng.
  • Tạo các trang hội thảo qua internet có các biểu mẫu đăng ký tích hợp với các chiến dịch.
  • Chọn từ một loạt các mẫu trang đích rộng lớn và ảnh iStock miễn phí.
  • Tinh chỉnh đồ họa với công cụ chỉnh sửa kéo và thả dễ dàng, sau đó xuất bản với một nhấp chuột.
  • Đưa người dùng đến trang của bạn và đo lưu lượng truy cập và tỷ lệ chuyển đổi.
  • Tích hợp trang đích với trang Facebook dành cho người hâm mộ của bạn.
Bạn muốn tìm thêm công cụ để phát triển
công việc kinh doanh?
landing page template