• Chọn mẫu trang đích được thiết kế cho loại khuyến mại cụ thể của bạn.
  • Thích ứng với các yếu tố trực quan và lựa chọn từ hơn 1000 ảnh iStock miễn phí.
  • Sử dụng chỉnh sửa kéo và thả dễ dàng để tạo trang đích, sau đó xuất bản trang đích với một cú nhấp chuột.
  • Thử nghiệm các bố cục khác nhau và đo tỷ lệ chuyển đổi.
  • Sử dụng các biểu mẫu đăng ký tích hợp với các chiến dịch để thu hút các khách hàng tiềm năng giá trị.
  • Tích hợp trang đích với trang Facebook dành cho người hâm mộ của bạn một cách tự động.
Bạn muốn tìm thêm công cụ để phát triển
công việc kinh doanh?
landing page template