• Xây dựng một trang web đủ thú vị để thu thập khách hàng, sau đó yêu cầu họ đăng ký nhận bản tin của bạn.
  • Sử dụng trình biên tập Trang đích để tạo các trang đích bằng các biểu mẫu đăng ký tích hợp với các chiến dịch.
  • Chọn các mẫu trang đích phù hợp với loại hình doanh nghiệp của bạn.
  • Thay đổi màu sắc và kích thước phông chữ và chọn từ hơn 1000 ảnh iStock miễn phí.
  • Sử dụng chỉnh sửa kéo và thả dễ dàng để tùy chỉnh các mẫu của bạn.
  • Xuất bản trang đích của bạn chỉ với một cú nhấp chuột.
  • Thêm trang đích mới vào trang Facebook dành cho người hâm mộ của bạn một cách tự động.
  • Theo dõi số lượng khách truy cập, lượt xem và người đăng ký, sau đó kiểm tra các bố cục khác nhau và so sánh tỷ lệ chuyển đổi.
Bạn muốn tìm thêm công cụ để phát triển
công việc kinh doanh?
landing page template