Khi nhắc đến trang đích - tùy chỉnh là chìa khóa thành công. Chọn một bố cục bắt đầu từ đầu và sau đó sử dụng công cụ kéo và thả dễ dàng để thay đổi bất kỳ yếu tố nào bạn thích.

Chuyển đến thư viện mẫu trang đích
  • Chọn một bố cục phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.
  • Tạo các trang web chuyển đổi cao trong vài phút.
  • Thiết kế trang đích và trang web để cảm ơn, video và giới thiệu.
  • Tạo các trang đích 100% thân thiện với di động.
  • Tùy chỉnh trang của bạn để nó phục vụ tốt nhất các nhu cầu kinh doanh của bạn.
  • Tăng tỷ lệ chuyển đổi trang đích với các biểu mẫu web tích hợp.
  • Xuất bản trang của bạn trên Facebook một cách tự động.
  • Kiểm tra, phân tích và tối ưu hóa trang của bạn để tăng tỷ lệ chuyển đổi.
Bạn muốn tìm thêm công cụ để phát triển
công việc kinh doanh?
landing page template