Tin tưởng là chìa khóa đối với tiếp thị qua email. Bạn chỉ có một cơ hội để tạo ấn tượng đầu tiên, do đó hãy tạo trang đích đáp ứng tự giới thiệu chính bạn cho khách truy cập.

Chuyển đến thư viện mẫu trang đích
  • Giới thiệu bản thân với các khách hàng tiềm năng và thiết lập các mối quan hệ mới.
  • Chọn một mẫu trang đích nghệ thuật phù hợp với dự án của bạn.
  • Chọn phong cách font chữ và chọn từ hơn 1000 ảnh iStock miễn phí.
  • Tạo vẻ ngoài đặc biệt với công cụ chỉnh sửa kéo và thả dễ dàng của chúng tôi, sau đó xuất bản tác phẩm nghệ thuật với một cú nhấp chuột.
  • Thu hút khách truy cập đến trang của bạn và xem lưu lượng truy cập tăng trưởng.
  • Thử nghiệm bố cục các mẫu và đo lường chúng làm việc cho bạn như thế nào, để tìm hiểu thêm về khách truy cập của bạn và hành động của họ trên trang web của bạn.
  • Tạo các trang Giới thiệu về tôi có các biểu mẫu đăng ký tích hợp với các chiến dịch.
  • Xuất bản trang đích của bạn trên trang Facebook dành cho người hâm mộ một cách tự động.
Bạn muốn tìm thêm công cụ để phát triển
công việc kinh doanh?
landing page template