Đặt hàng bản demo

Khả năng gửi email thành công

Tối đa hóa các cơ hội tiếp cận đối tượng khách hàng của bạn và hộp thư đến của họ.

Bước 1/2

ĐƯỢC TÍN NHIỆM BỞI CÁC THƯƠNG HIỆU TRÊN TOÀN THẾ GIỚI TRONG HƠN 25 NĂM

Khả năng gửi email thành công xuất sắc từ năm 1998

Trong hơn hai thập kỷ, GetResponse liên tục phát triển mối quan hệ tốt đẹp với tất cả các Nhà cung cấp Dịch vụ Internet (ISP) lớn, đảm bảo tỷ lệ gửi thư thành công tổng thể 99%.

Tìm hiểu thêm về tỷ lệ gửi email thành công.

Hãy yên tâm giao phó hoạt động tiếp thị qua email của bạn cho một đối tác đáng tin cậy

GetResponse MAX đảm bảo các chính sách tuân thủ dựa trên AI mạnh mẽ, nói không với THƯ RÁC, các công cụ chọn lọc danh bạ nâng cao, theo dõi khả năng gửi email thành công, và xử lý các địa chỉ email không hợp lệ để đảm bảo các phương pháp hiệu quả nhất.Bộ phận phụ trách Khả năng gửi thư thành công của chúng tôi làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ email và đơn vị quản lý danh sách đen theo các phương pháp tiếp thị qua email hiệu quả nhất để xây dựng các quy định cho tất cả người gửi email.

Hãy yên tâm giao phó hoạt động tiếp thị qua email của bạn cho một đối tác đáng tin cậy‌‍

Đảm bảo uy tín miền cao nhất cho thành công của bạn

Từng tài khoản MAX đi kèm với ít nhất một địa chỉ IP dành riêng để giúp bạn xây dựng được uy tín người gửi duy nhất. Địa chỉ IP và uy tín tên miền liên tục được giám sát bởi Kỹ sự phụ trách Trải nghiệm khách hàng dành riêng của bạn để đảm bảo các phương pháp hiệu quả nhất và tối đa hóa hiệu suất.

Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ Hỗ trợ khởi động IP cho khách hàng đủ điều kiện những người muốn gửi ngay hàng triệu email từ ngày đầu tiên đồng thời vẫn sử dụng một nền tảng dành riêng.

Đảm bảo uy tín miền cao nhất cho thành công của bạn

Quản lý khả năng gửi thư thành công
với 100% nhân sự nội bộ

Chúng tôi tin rằng gửi email thành công là một phần không thể tách rời của phần mềm của chúng tôi và không thể là trách nhiệm của bất kỳ ai khác.

Do đó, với GetResponse, khả năng gửi email thành công được chúng tôi quản lý với 100% nhân sự nội bộ từ năm 1998, từ đó cho phép bạn toàn quyền kiểm soát các chiến dịch tiếp thị qua email và hiệu suất của chúng.

Quản lý khả năng gửi thư thành công với 100% nhân sự nội bộ‌‍

Tham gia cùng hơn 100.000 doanh nghiệp công ty đầu ngành sử dụng GetResponse

Tin tưởng vào hơn 25 năm kinh nghiệm trong

99% tỷ lệ gửi email thành công Tìm hiểu thêm về tỷ lệ gửi email thành công.