Đặt hàng bản demo

Bảo mật dữ liệu

Bảo vệ dữ liệu, giữ an toàn cho khách hàng của bạn.

Bước 1/2

ĐƯỢC TÍN NHIỆM BỞI CÁC THƯƠNG HIỆU TRÊN TOÀN THẾ GIỚI TRONG HƠN 25 NĂM

Dữ liệu của bạn được lưu trữ an toàn

Chúng tôi rất coi trọng bảo mật dữ liệu. Sẽ luôn là như vậy. Đó là lý do chúng tôi thực hiện nhiều bước để bảo vệ dữ liệu của bạn, và giữ an toàn thông tin của khách hàng của bạn nữa.

Bảo vệ dữ liệu luôn là ưu tiên hàng đầu

Chúng tôi lưu dữ liệu của bạn trên nhiều máy chủ và đĩa vào cùng một thời điểm nhằm đảm bảo mức độ ổn định đáng tin cậy nhất. Mọi dữ liệu đều được sao lưu hàng ngày và lưu trữ tại các trung tâm dữ liệu bảo mật tăng cường của chúng tôi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Mạng dành riêng của chúng tôi được chặn bằng tường lửa và nằm dưới sự giám sát 24/7. Và chúng tôi liên tục cập nhật bằng các bản vá bảo mật mới nhất.

Bảo vệ dữ liệu được coi là ưu tiên hàng đầu

Bảo vệ dữ liệu thanh toán và thẻ tín dụng hàng đầu

Chúng tôi bảo vệ toàn bộ dữ liệu thẻ tín dụng bằng công nghệ mã hóa tân tiến nhất – cấp độ mã hóa tương tự như được sử dụng tại các ngân hàng hàng đầu. Mọi dữ liệu nhạy cảm đều được xử lý, truyền gửi và lưu trữ trên một mạng tuân thủ PCI trong đó mạng này thường xuyên được rà soát bảo mật bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành.

Bảo vệ dữ liệu thanh toán và thẻ tín dụng hàng đầu

Duy trì tính tuân thủ cho bạn

Chúng tôi tuân thủ mọi luật và quy định quốc tế, bao gồm GDPR và Đạo luật CAN-SPAM. Chúng tôi xóa ngay lập tức các lượt hủy đăng ký và từ chối nhận thông tin khỏi cơ sở dữ liệu của mình.

Ngoài ra, dữ liệu được lưu trữ trên máy chủ cục bộ của từng khách hàng, nhằm tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu cụ thể tại địa phương của họ.

Duy trì tính tuân thủ cho bạn‌‍

Tham gia cùng hơn 100.000 doanh nghiệp công ty đầu ngành sử dụng GetResponse

Phát triển từ ngày đầu tiên với

hỗ trợ chuyên nghiệp Tìm hiểu thêm về tỷ lệ gửi email thành công.