Mẫu bản tin dành cho các tổ chức phi lợi nhuận

Cho dù mục đích của bạn là để thúc đẩy thành viên, tăng đóng góp hay nâng cao nhận thức, với các công cụ tiếp thị qua email cải tiến của chúng tôi, bạn sẽ tiếp cận được các khách hàng mới và tạo động lực cho những người ủng hộ, với ít khả năng tác động đến ngân sách của bạn hơn.

Một vài ví dụ về cách bạn có thể sử dụng GetResponse để phát triển doanh nghiệp của mình:

  • Tạo và gửi bản tin, câu chuyện và các chiến dịch đầy cảm hứng với các mẫu phi lợi nhuận và hơn 1000 ảnh iStock miễn phí.
  • Thúc đẩy nhiệm vụ của bạn và mở rộng khách hàng trực tuyến của bạn với email và các công cụ chia sẻ xã hội tích hợp.
  • Phân khúc những người ủng hộ theo mức độ quan tâm và quyên góp, sau đó tự động hóa thư trả lời tự động đã được cá nhân hóa của bạn để tối đa hóa lợi nhuận.
  • Khảo sát các thành viên và những người ủng hộ của bạn về những gì phải làm để hoàn thành nhiệm vụ của bạn tốt hơn!
  • Theo dõi, đo lường và báo cáo cho Hội đồng về mọi khía cạnh chương trình của bạn với các đồ thị đầy đủ màu sắc và bộ dữ liệu tùy chỉnh để trả lời mọi câu hỏi
  • Với dịch vụ hỗ trợ khách hàng 5 sao và khả năng truyền tải đến 99% của GetResponse, thư của bạn sẽ đến được các bên liên quan - vì vậy bạn có thể tập trung vào nhiệm vụ của mình.
Tham gia cuộc cách
mạng thiết kế email!
Bạn muốn tìm thêm công cụ để phát triển
công việc kinh doanh?
newsletter template