Đại lý viết quảng cáo

Thu hẹp ngân sách có nghĩa là đại lý của bạn phải cạnh tranh để khách hàng tốn ít tiền hơn. Với ROI là 25 đô la cho mỗi đô la đã chi, tiếp thị qua email có thể là vũ khí mạnh mẽ nhất của bạn!

Một vài ví dụ về cách bạn có thể sử dụng GetResponse để phát triển kinh doanh:

  • Mở rộng đề nghị cho đại lý của bạn trong khi tạo dòng doanh thu mới với các dịch vụ tiếp thị qua email đã được chứng minh hiệu suất.
  • Tạo các bản tin chuyên nghiệp cho tất cả khách hàng và ngành với hơn 500 mẫu và hơn 1000 ảnh iStock MIỄN PHÍ!
  • Dễ dàng phân khúc danh bạ và và gửi các thư được cá nhân hóa nhằm tăng cường mối quan hệ, tăng lòng trung thành - và tăng tỷ lệ chuyển đổi.
  • Kiểm tra phân tách để đảm bảo bạn gửi những email tốt nhất. Tạo tối đa 5 thư để kiểm tra tác động của tiêu đề, thiết kế và nội dung đối với độc giả của khách hàng của bạn.
  • Nắm bắt khách hàng mục tiêu và dữ liệu thị trường một cách nhanh chóng bằng các biểu mẫu web dễ tạo và các cuộc khảo sát trực tuyến MIỄN PHÍ.
  • Theo dõi, đo lường và báo cáo về mọi khía cạnh đối với chương trình của khách hàng bằng cách sử dụng các đồ thị đầy đủ màu sắc và bộ dữ liệu tùy biến, được gửi đến hộp thư của bạn mỗi ngày.
Tham gia cuộc cách
mạng thiết kế email!
Bạn muốn tìm thêm công cụ để phát triển
công việc kinh doanh?
newsletter template