Live Chat

Khi khách hàng của bạn mong muốn có thể trò chuyện trực tiếp với ai đó mà không cần phải tìm kiếm nhiều, bạn sẽ luôn ở đó để hỗ trợ họ. Trò chuyện trực tiếp chính là điều đó, nó là kết nối trực tiếp giữa bạn và khách hàng, dù là người mới truy cập vào trang web của bạn hay chỉ đơn giản là ai đó cần câu trả lời nhanh — và bạn có thể tùy chỉnh nó để phù hợp với bạn, lịch trình của bạn và thương hiệu của bạn.