Tích hợp một nhấp

Phát triển doanh nghiệp thương mại điện tử của bạn với GetResponse.

Robert Bernal

Robert Bernal

As GetResponse’s United States Senior SEO Manager, Robert has a unique behind-the-scenes look into online marketing campaigns and leveraging company brands. If not digging through search engine results, Robert spends his time developing marketing strategies and creating content to help train others. But when the working day is done, you’ll find him spending quality time with his family and fighting monsters that live under the bed. Reach out to Robert and connect via LinkedIn.

Robert Bernal

Để không bỏ lỡ bất kỳ bài viết nào từ :tên_tác_giả và các tác giả khác

Chỉ những nội dung tốt nhất, được gửi mỗi tuần một lần cho bạn.

GetResponse S.A. chúng tôi cần thêm dữ liệu trong biểu mẫu này để có thể cung cấp cho bạn tài liệu mà bạn yêu cầu. Để biết thêm thông tin chi tiết, tìm hiểu thêm tại đây Chính sách bảo mật.