Nhóm

Hệ thống quản lý nhóm để kiểm soát truy cập người dùng và giám sát chiến dịch nâng cao.

Bạn có làm việc cho nhiều khách hàng không? Bạn có yêu cầu đội ngũ tiếp thị làm việc trên các khía cạnh khác nhau của chiến dịch email của bạn không? Bạn có đang cộng tác với các nhà thiết kế và người viết lời quảng cáo tự do không?

Chúng tôi giúp việc cộng tác trở nên dễ dàng và giúp các công ty thuộc mọi quy mô
kiểm soát đầy đủ đối với các dự án tiếp thị qua email của họ.

Truy cập nhiều người dùng

Bạn có quản lý một đội ngũ cộng tác viên, làm việc từ xa từ các địa điểm khác nhau không?

Cho họ quyền truy cập nhanh vào tài khoản GetResponse của bạn với thông tin đăng nhập cá nhân của họ để dễ dàng quản lý và giám sát quy trình làm việc của dự án. Bạn có thể thêm nhiều người sử dụng như bạn muốn, mỗi người có một bộ quyền và cấp độ truy cập duy nhất.

Kiểm soát quảng bá

Bạn có muốn có tiếng nói cuối cùng trong việc phân phối bản tin của mình không?

Với Nhóm, quy trình quản lý được tự động hóa. Yêu cầu cấp quyền sẽ được gửi thẳng đến hộp thư của người ra quyết định và chỉ khi họ nhấp chuột mới có thể xuất bản email, cho bạn sự chắc chắn rằng không có email nào được gửi đi mà không được phê duyệt.

Quản lý vai trò cộng tác viên

Bạn có muốn các thành viên cụ thể để thiết kế và những người khác chỉ để xác minh những quảng cáo đó không?

Mỗi cộng tác viên có thể được trao một vai trò cụ thể phù hợp với chức năng và trách nhiệm trong một dự án của họ nhất. Bạn có thể lựa chọn một số lượng các vai trò được định trước hoặc tạo các vai trò tùy chỉnh dựa trên nhu cầu của mình, mỗi vai trò với một bộ quyền duy nhất cho phép xác định cấp độ truy cập của họ

Quản trị viên

Có thể làm mọi thứ: quản lý danh bạ liên lạc, gửi email hoặc thêm cộng tác viên mới.

Nhân viên thiết kế

Tạo và cập nhật mẫu, quản lý đa phương tiện, nhưng không được gửi.

Người quản lý tiếp thị

Phê duyệt các chiến dịch để gửi đi, sau đó xem và phân tích báo cáo.

Tùy chỉnh Vai trò

Tạo các vai trò tùy chỉnh cho cộng tác viên với các cấp và quyền truy cập cụ thể phù hợp với nhu cầu của nhóm bạn.

Và trên hết - khi nhu cầu của bạn lớn dần, Nhóm cũng lớn dần theo bạn.

Được kiểm soát đầy đủ trên quy trình làm việc của nhóm.