Tích hợp một nhấp

Phát triển doanh nghiệp thương mại điện tử của bạn với GetResponse.

Michal Leszczynski

Michal Leszczynski

Michal Leszczynski is immersed in developing, implementing, and coordinating all manner of content marketing projects as the Head of Content Marketing and Partnerships at GetResponse. He has 9-plus years of expertise in online marketing with a Master of Science Degree in Strategic Marketing and Consulting from the University of Birmingham (UK). Michal is the author of more than 100 articles, ebooks, and courses for both GetResponse and renowned websites like Crazy Egg and Social Media Today. You can reach out and connect with Michal on LinkedIn.

Những bài viết gần đây được viết bởi Michal Leszczynski

Michal Leszczynski

Để không bỏ lỡ bất kỳ bài viết nào từ :tên_tác_giả và các tác giả khác

Chỉ những nội dung tốt nhất, được gửi mỗi tuần một lần cho bạn.

GetResponse S.A. chúng tôi cần thêm dữ liệu trong biểu mẫu này để có thể cung cấp cho bạn tài liệu mà bạn yêu cầu. Để biết thêm thông tin chi tiết, tìm hiểu thêm tại đây Chính sách bảo mật.