Tài sản thương hiệu

Các nguyên tắc và tài sản thương hiệu khiến chúng tôi trở nên độc nhất. Hãy dành thời gian làm quen với chúng và coi trang này như một người bạn của bạn.

Tên thương hiệu của chúng tôi

GetResponse có chữ G và R luôn được viết hoa. GR cũng có thể được dùng để viết tắt trong văn bản sau khi tên thương hiệu được nhắc tới lần đầu tiên.

Tên thương hiệu của chúng tôi

Màu sắc

Đừng cố gắng sao chép màu sắc thương hiệu của chúng tôi. Các tông màu xanh dương, đen và vàng của chúng tôi tuân theo các thông số màu CMUK này, để bạn có thể tham khảo.