Bảo mật GetResponse

Chúng tôi đánh giá cao lo ngại của bạn...

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là giữ cho dữ liệu của khách hàng an toàn và bảo mật, vì vậy chúng tôi làm việc chăm chỉ để bảo vệ bạn khỏi các mối đe dọa mới nhất. Chúng tôi luôn đánh giá cao dữ liệu nhập vào và phản hồi của bạn về an ninh của chúng tôi.

Báo cáo lỗ hổng bảo mật

Để báo cáo lỗ hổng, vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ.

Chúng tôi sẽ đánh giá rủi ro, làm việc để tìm ra giải pháp càng sớm càng tốt và cho bạn biết.

Cảm ơn bạn đã hỗ trợ!

Chúng tôi tôn trọng thời gian và tài năng thúc đẩy những khám phá mới về bảo mật CNTT.

Hướng dẫn và quy tắc

  • Bảo mật là trên hết! Trong khi kiểm tra lỗ hổng, chúng tôi nghiêm cấm xóa dữ liệu, truy cập dữ liệu trái phép và gián đoạn dịch vụ.
  • Nếu bạn phát hiện lỗ hổng bảo mật, vui lòng không chia sẻ hoặc tham khảo ý kiến với người khác một cách công khai.
  • Không cố gắng truy cập hoặc sửa đổi dữ liệu mà hệ thống của chúng tôi duy trì.
  • Không cố gắng thực hiện một cuộc tấn công Từ chối dịch vụ (DoS).
  • Không cố gắng gửi thư rác, email trái phép hoặc các hình thức thư chủ động khác. Chính sách chống thư
    rác của chúng tôi là một trong những nguyên tắc cơ bản của phương pháp tiếp cận của chúng tôi đến tiếp thị qua email.
  • Hãy cung cấp thông tin chi tiết để chúng tôi có thể tái tạo vấn đề.
  • Giải thưởng công nhận có thể được trao cho thành tích đại diện cho một giá trị đặc biệt đối với GetResponse. Giải thưởng đó liên quan đến quá trình đề cử và phê duyệt. Bất kỳ phần thưởng hoặc bồi thường tài chính nào cho báo cáo của bạn sẽ chỉ được xem xét trong những trường hợp đặc biệt và không được bảo đảm.

Dữ liệu của bạn an toàn với chúng tôi.

Chúng tôi lưu dữ liệu của bạn đến nhiều máy chủ và ổ đĩa cùng một lúc để đảm bảo độ tin cậy an toàn. Tất cả dữ liệu được sao lưu hàng ngày và được lưu trữ tại trung tâm dữ liệu bảo mật tập trung của chúng tôi tại nhiều địa điểm trên toàn thế giới.

Chúng tôi bảo vệ dữ liệu xuất hóa đơn của bạn.

Chúng tôi bảo vệ tất cả các dữ liệu thẻ tín dụng sử dụng mã hóa tiên tiến - mức độ mã hóa giống như mức độ được sử dụng bởi các ngân hàng hàng đầu.
Tất cả dữ liệu nhạy cảm được xử lý, truyền và lưu trữ trên mạng tuân thủ PCI được quét an ninh thường xuyên bởi các chuyên gia đầu ngành.

Ám ảnh bảo mật của chúng tôi.

Bảo mật là chủ đề nóng trong ngành này nhưng chúng tôi luôn bị ám ảnh bởi điều đó. Chúng tôi thường xuyên cập nhật mạng của mình bằng các bản vá lỗi bảo mật mới nhất. Mạng chuyên dụng của chúng tôi được giám sát 24/7 và được khóa bằng tường lửa. Mỗi dòng mã lập trình đều được kiểm tra trước khi đưa lên trực tuyến. Bạn có thể nói chúng tôi hoang tưởng, nhưng về vấn đề bảo mật, chúng tôi muốn thực hiện theo cách thức ít rủi ro nhất.

Hệ thống dự phòng đầy đủ.

Dự phòng là từ khóa đối với chúng tôi tại GetResponse. Tất cả máy chủ web, máy chủ email và máy chủ cơ sở dữ liệu của chúng tôi đều hoạt động ở chế độ dự phòng đầy đủ. Chúng tôi sử dụng các mảng dự phòng đĩa (RAID), nguồn cấp điện dự phòng và kết nối Internet dự phòng. GetResponse được thiết kế để làm việc tốt ngay cả khi nhiều hệ thống không hoạt động.

GetResponse tham gia trong các tổ chức và sáng kiến ngành email sau:

TRUSTe
Certified Sender Alliance
Signal Spam

Bạn có thắc mắc về bảo mật? Bạn cần báo cáo lo ngại?

Gửi email cho chúng tôi. Đội ngũ bảo mật của chúng tôi sẽ dự phòng và sẵn sàng hỗ trợ bạn tại thời điểm thông báo.