Đặt hàng bản demo

Microsoft Dynamics 365
Integration

Lấp đầy khoảng trống giữa hoạt động bán hàng và tiếp thị để tối đa hóa ROI.

Bước 1/2

ĐƯỢC TÍN NHIỆM BỞI CÁC THƯƠNG HIỆU TRÊN TOÀN THẾ GIỚI TRONG HƠN 25 NĂM

Kết hợp giữa hoạt động bán hàng và tiếp thị

Cung cấp cho nhóm của bạn các công cụ tích hợp để họ có thể liên lạc dễ dàng hơn, đồng bộ hoạt động của mình và tìm kiếm khách hàng tiềm năng chất lượng cũng như chốt doanh số hiệu quả hơn.

Các công cụ tiếp thị hợp nhất

Được phát triển dựa trên Kiến trúc Dịch vụ Dữ liệu Chung và lưu trữ trên Azure, tính năng tích hợp GetResponse MAX cung cấp cho cả người dùng Microsoft Dynamics đám mây lẫn người dùng hệ thống lưu trữ dữ liệu tại chỗ một bộ công cụ tiếp thị đa dạng trên một nền tảng tiếp thị.

  • Đồng bộ dữ liệu liên lạc theo thời gian thực
  • Công cụ tự động hóa tiếp thị nâng cao
  • Các chiến dịch tiếp thị khởi chạy từ trong CRM
  • Công cụ biên tập email trực quan, kéo và thả, không cần lập trình
Lorem ipsum dolor sit amet enim

Tiếp thị qua email chéo nền tảng

Tự động truyền gửi dữ liệu liên lạc được thu thập trong GetResponse sang Dynamics CRM và chạy các số liệu phân tích và chiến dịch email cập nhật nhất.

  • Xem một báo cáo thống nhất về lịch sử tiếp thị qua email của các liên lạc trong Microsoft Dynamics
  • Dùng các mẫu email dựng sẵn trong GetResponse để lên lịch và quản lý các chiến dịch tiếp thị tại một điểm tập trung từ Microsoft Dynamics
Lorem ipsum dolor sit amet enim

Tiếp sức cho hoạt động tự động hóa tiếp thị

Trigger automated lead acquisition and nurturing campaigns adjusted to your users’ habits and CRM conditions. With advanced segmentation and scoring, you can identify and qualify leads automatically.

  • Design advanced marketing automation flows with help from a team of experts
  • Identify and promote qualified leads to the sales team based on scoring and segmentation rules
Lorem ipsum dolor sit amet enim

Dedicated support the moment you need it

You can count on real-time support wherever you are and whenever you need it. Our support team is available 24/7 and available via phone, email, LiveChat, and Slack to provide assistance for your GetResponse MAX account.

Lorem ipsum dolor sit amet enim

Learn more about the Microsoft Dynamics 365 Integration

Tin tưởng vào hơn 25 năm kinh nghiệm trong

99% tỷ lệ gửi email thành công Tìm hiểu thêm về tỷ lệ gửi email thành công.